Sylwester Pawłowski

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na IV Ogólnopolską Konferencję "Kultura i Turystyka, Razem - ku przyszłości" która odbędzie się 26-27 października 2010r. w Łodzi w Hotelu Andel's.

Przełom XX i XXI w. to czas dynamicznego rozwoju turystyki kulturowej zarówno na świecie, jak i w Polsce. Od swych podróży współcześni turyści oczekują coraz więcej: nie tylko wypoczynku i relaksu, ale także nowych wrażeń, doświadczeń i wiedzy. Zjawisko to będzie w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać, ale też zmieniać i ewoluować.

Głównym celem konferencji jest dyskusja nad nowymi - jeszcze nie w pełni odkrytymi lub dopiero od niedawna eksplorowanymi - polami współpracy kultury i turystyki. Interesuje nas szerokie spojrzenie na innowacyjne, odległe od dotychczasowych schematów, podejście do kreowania produktu turystyki kulturowej. Zamierzamy poddać analizie różnorodne aspekty rozwoju tej formy podróżowania, w tym zwłaszcza nowe obszary zainteresowań i aktywności turystów kulturowych, prekursorskie metody i formy organizacyjne, możliwości wykorzystania najnowszych technologii.

Spotkanie przedstawicieli obu środowisk: kultury i turystyki ma służyć identyfikacji aktualnych trendów i najbardziej prawdopodobnych kierunków rozwoju turystyki kulturowej, a także inspirować do realizacji w przyszłości wspólnych nowatorskich przedsięwzięć.

Program tegorocznej edycji jest wyjątkowo bogaty, a udział wybitnych postaci świata biznesu i nauki z Polski i zagranicy gwarantuje wysoki poziom merytoryczny tego wydarzenia.

Jako gospodarz zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań, aby sama Konferencja i pobyt w Łodzi był dla wszystkich Uczestników cennym doświadczeniem i dostarczył pełnej satysfakcji. Do zobaczenia w październiku.

 

 

 

 

 

 

 

Tematyka konferencji:

- globalizacja a turystyka kulturowa

- gospodarka wiedzy, kreatywności i doznań - przemysły kultury - turystyka kulturowa

- rola przemysłów kultury i sektora kreatywnego w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej miast i regionów

- od tradycyjnej turystyki kulturowej do turystyki kreatywnej - nieuchronny trend?

- determinanty rozwoju turystyki kulturowej w XXI w.

- nowe technologie na usługach kultury i turystyki

- klaster jako nowoczesna struktura organizacyjna współpracy kultury i turystyki

- nowatorskie formy udostępniania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego

- rola i znaczenie muzeów dla współczesnej turystyki

- nowe obszary zainteresowań turystów kulturowych: życie codzienne, fikcja literacka i filmowa, świat mediów, realizm magiczny, odkrywanie zaginionego świata etc.

- znaczenie poszczególnych 3 E (Entertainment, Excitement, Education) w turystyce kulturowej przyszłości

- metody ułatwiania udziału w kulturze turystom niepełnosprawnym, seniorom i innym grupom osób "wykluczonych"