RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

KULTURA I TURYSTYKA - WSPÓLNA DROGA


MIEJSCE:

Instytut Europejski w Łodzi,

Centrum Dydaktyczno - Konferencyjne im. Alcide de Gasperi

ul. Piotrkowska 258/260, 90- 361 Łódź

Pobierz program konferencji


12 PAŹDZIERNIK 2011 r.

10.00 – 11.00

rejestracja uczestników

11.00 – 11.15

powitanie

11.15 – 12.00

sesja plenarna cz  I

Dr Andrzej Stasiak (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi)

„Szlak jako markowy produkt turystyczny”.

Mgr Karolina Fidyk (Małopolski Instytut Kultury)

„Szlaki turystyczno- kulturowe Małopolski – stała oferta czy efemeryczne zjawisko”.

12.00 – 12.15

przerwa kawowa

12.15 – 13.15

sesja plenarna cz II

Dr Marek Nowacki (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

„Szlaki dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej”.

Dr Armin Mikos v. Rohrscheidt (Turystyka kulturowa – czasopismo naukowe)

„Koordynacja funkcjonowania szlaków tematycznych jako zarządzanie produktem turystycznym – analiza porównawcza”.

Mgr Łukasz Wilczyński,  Mgr Anna Watza (Planet PR)

„Questing ™ czyli skuteczna promocja regionu w oparciu o lokalne społeczności”.

13.15 – 14.00

obiad

14.00 – 16.05

równoległe sesje wykładowe

Szlak jako markowy produkt turystyczny


Dr. Tomasz Studzieniecki (Akademia Morska w Gdyni), Krystyna Hartenberger- Pater (Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna)

„AmBaR – transgraniczny szlak bursztynowy”.

Mgr inż. Przemysław Karwowski (Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie)

„Szlakiem wina i miodu”.

Dr Adam Hajduga (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)

"Skuteczna promocja sieciowego produktu turystycznego na przykładzie wydarzenia marketingowego INDUSTRIADA – Święto Szlaku Zabytków Techniki”

Dr Zygmunt Kruczek (Akademia Wychowania Fizycznego)

"Szlak oscypkowy w Małopolsce. Droga od pomysłu do produktu turystycznego”.

Mgr Leszek Młodzianowski (Fundacja Zbójnicki Szlak)

„Szlak zbójników karpackich”.


Projekty szlaków kulturowych i tematyczne trasy turystyczne


Karol Gutsze ( Starostwo Powiatowe w Tucholi)

„Borowiackie Szlaki – zasoby Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie jako podstawa tworzenia szlaków kulturowych i tematycznych tras turystycznych”.

Dr Barbara Pisarska (Uczelnia Vistula)

„Szlak kultury Jaćwingów na tle krajozbrazu Pojezierza Suwalskiego”.

Andrzej Malinowski, Jacek Ziółkowski (LOT Centralny Łuk Turystyczny)

„Wpływ zabytków północno – zachodniej części województwa łódzkiego na budowę i powstanie produktu turystycznego Centralny Łuk Turystyczny”.

Dr Grzegorz Chocian, Dr inż. Romuald Ziółkowski (EKOTON sp. z o.o.)

„Kreowanie marki turystycznej obszarów przyrodniczych przez rozwój szlaków kulturowych”.

Mgr Małgorzata Chojnacka, Mgr Monika Paluch (Urząd Miasta Łodzi)

„Szlak bajkowy – wyzwania i bariery”.


16.05 - 16.20

przerwa kawowa

16.20 - 17.10

sesja wykładowa

Wizjonerskie szlaki kulturowe

 

Dr hab. Prof. Bogdan Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki)

"Podróże z Reynevanem z Bielawy (Reinmarem von Bielau). Turystyczne szlaki fikcji literackiej”.

Dr hab. Prof. Jacek Kaczmarek, Stanisława Szymczak (Uniwersytet Łódzki)

„Szlak sztuki modernistycznej im. Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego jako potencjalny produkt turystyczny w przestrzeni Łodzi”.


17.10 - 17.30 transfer z Instytutu Europejskiego do Hotelu Andel's
19.00 NIESPODZIANKA -program wieczorny połączony z uroczystą kolacją

 

13 PAŹDZIERNIK 2011 r.

08.30 – 09.00

transfer z hotelu Andel’s Łódź do Instytutu Europejskiego

09.00 – 11.00

panel zagraniczny

Nitin Sinha (London Metropolian Business School)

„Rola lokalnej społeczności w międzynarodowych wydarzeniach – Londyńska Olimpiada Kulturalna 2012 – case study”.

Ulla Majamaa (Urząd Miasta Tampere)

„Szlaki kulturowe w Tampere, Finlandia”.

Caroline Fisher (Europejskie Centrum Kultury i Informacji w Turyngii)

“Via Regia – Europejski Szlak Kulturowy Rady Europy – jako przykład dobrych praktyk".

Daniella Davin  (Organizacja Turystyczna- Tel Aviv – Jaffa)

"Tel Aviv - ma to wszystko! (Tel Aviv has it all)".

11.00 – 11.15

przerwa kawowa

11.15 – 13.45

WARSZTAT NR I

Mariusz Staniurski (Partnerstwo Dorzecza Narwi)

„Komercjalizacja produktów turystycznych”.

WARSZTAT NR II

Piotr Rudnicki (WebKlinika Sp. z o.o.)

Użyteczność i podstawy promocji stron internetowych”.

WARSZTAT NR III

Agnieszka Sikorska (Śląska Organizacja Turystyczna)

„Tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych”.

13.45 – 14.45

obiad

14.45

zakończenie konferencji

Dr hab. Prof. Bogdan Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki)

Podróże z Reynevanem z Bielawy (Reinmarem von Bielau). Turystyczne szlaki fikcji literackiej”.

 

Dr hab. Prof. Jacek Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki)

„Szlak sztuki modernistycznej im. Katarzyny kobro i Władysława Strzemińskiego jako potencjalny produkt turystyczny w przestrzeni Łodzi”.