Sylwester Pawłowski

Szanowni Państwo,

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego mam zaszczyt zaprosić Państwa na V Ogólnopolską Konferencję pt. „Kultura i Turystyka - wspólna droga”, która odbędzie się w dniach 12 - 13 października w Instytucie Europejskim w Łodzi.

Wydarzenie to jest piątym z cyklu spotkaniem poświęconym współpracy instytucji kultury z podmiotami branży turystycznej. Podobnie jak w latach ubiegłych celem Organizatorów będzie identyfikacja aktualnych osiągnięć w dziedzinie turystyki kulturowej, analiza nowych wyzwań oraz promowanie bogatego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego kraju na przykładzie wybranych szlaków kulturowych.

Konferencję rozpocznie panel naukowy, do którego zostaną zaproszeni wybitni eksperci i naukowcy w dziedzinie turystyki kulturowej. Celem tej części będzie ocena aktualnego rozwoju szlaków kulturowych w Polsce, usystematyzowanie pojęć oraz zdefiniowanie relacji pomiędzy szlakiem kulturowym a możliwościami wykorzystania jego dziedzictwa w przygotowywaniu produktów turystycznych.

 

W ramach kolejnej części planujemy prezentację  szlaków kulturowych w trzech kategoriach:
1. Skomercjalizowane szlaki kulturowe. Szlak jako markowy produkt turystyczny.
2. Projekty szlaków kulturowych i tematycznych tras turystycznych- wyzwania i bariery.
3. Wizjonerskie szlaki kulturowe.

Podczas drugiego dnia konferencji swoimi doświadczeniami w zakresie europejskich szlaków kulturowych podzielą się zagraniczni goście, natomiast w części warsztatowej będziemy doskonalić praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia zintegrowanych produktów turystycznych, ich komercjalizacji oraz zastosowania innowacji i nowych technologii w turystyce.

Wierzę, iż bogaty program konferencji oraz udział wybitnych postaci ze świata nauki i biznesu zagwarantuje Państwu wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, a kolejne już spotkanie będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat konkurencyjności sektora turystycznego oraz promowania bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

 

Z poważaniem,

SYLWESTER PAWŁOWSKI

Prezes Zarządu
Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Łódzkiego